โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ อบรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มคลังภาพ : อบรม


โครงการฝึกอบรมฯ ผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ศูนย์ มทร.ล้านนา
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

โครงการทดสอบทักษะฯ ICDL รุ่นที่ 1 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม
จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 120

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา