โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

ASEN Vocational and Engineering Camp 2016 IoT for Smart University
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้งานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบซ่อม หลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


สอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบ หลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


สอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งแก้ไขการบ้านในระบบ
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประกาศผล คะแนนการบ้าน Word Processing และ Spreadsheet และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


เข้าเรียนในหลักสูตร Wordpressing และ Spreadsheet พร้อมทำกิจกรรมท้ายบทเรียน
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ชั้น ๑ อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนาภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม >> อ่านต่อ


Count Activity : 61 - 70 ทั้งหมด 70

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา