โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL)
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL) อ.จารย์ ผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทั้ง 6 เขตพื้นที่ >> คลิก !! ร่วมตอบแบบประเมิน << >> อ่านต่อ


พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559
อังคาร 20 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกำหนดการกฐินสามัคคี 2559 >> อ่านต่อ


กิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา"โครงการรถด่วนขบวนพิเศษ"
อังคาร 20 กันยายน 2559

สถานที่ : ศาลาอรุณลายคำ วัดช่างเคี่ยน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา    วัดช่างเคี่ยนและคณะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษาร่วมกับ"โครงการรถด่วนขบวนพิเศษ" ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 >> อ่านต่อ


ถ่ายทอดระบบวิดีโอวงจรปิด งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสเนทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม 2559
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุด ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม >> อ่านต่อ


ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุดประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙อันดับ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ชั้น ๑ สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อปรับปรุงช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการเครือข่าย >> อ่านต่อ


ปรับปรุง...เส้นทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานเครือข่าย >> อ่านต่อ


Count Activity : 51 - 60 ทั้งหมด 63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา