แสดงสถิติการใช้งาน
รายงานประจำวัน: 2016-05-27 08:15:08
ชื่อ: counter_tmm
หัวเรื่อง: tellmemore_rmutl
แอดเดรส: http://tmm.rmutl.ac.th

รายละเอียดปี
ปี ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
2012 2330 10652
2013 94 106
2014 24 32
2015 6 7
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดเดือน
เดือน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
ธันวาคม 2013 3 3
มกราคม 2014 1 1
กุมภาพันธ์ 2014 3 5
มีนาคม 2014 4 10
พฤษภาคม 2014 4 4
มิถุนายน 2014 3 3
กรกฏาคม 2014 1 1
สิงหาคม 2014 4 4
ตุลาคม 2014 2 2
พฤศจิกายน 2014 2 2
มกราคม 2015 1 1
กุมภาพันธ์ 2015 2 2
พฤษภาคม 2015 3 4
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดวัน
วัน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
16 ธันวาคม 2013 1 1
17 ธันวาคม 2013 1 1
4 มกราคม 2014 1 1
4 กุมภาพันธ์ 2014 2 4
16 กุมภาพันธ์ 2014 1 1
4 มีนาคม 2014 1 4
14 มีนาคม 2014 1 2
24 มีนาคม 2014 1 2
25 มีนาคม 2014 1 2
13 พฤษภาคม 2014 1 1
16 พฤษภาคม 2014 1 1
19 พฤษภาคม 2014 1 1
26 พฤษภาคม 2014 1 1
3 มิถุนายน 2014 1 1
6 มิถุนายน 2014 1 1
25 มิถุนายน 2014 1 1
16 กรกฏาคม 2014 1 1
23 สิงหาคม 2014 1 1
24 สิงหาคม 2014 1 1
25 สิงหาคม 2014 1 1
26 สิงหาคม 2014 1 1
15 ตุลาคม 2014 1 1
26 ตุลาคม 2014 1 1
12 พฤศจิกายน 2014 1 1
17 พฤศจิกายน 2014 1 1
18 มกราคม 2015 1 1
2 กุมภาพันธ์ 2015 1 1
8 กุมภาพันธ์ 2015 1 1
1 พฤษภาคม 2015 2 3
10 พฤษภาคม 2015 1 1
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดสัปดาห์
สัปดาห์ ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
อาทิตย์ 85 681
จันทร์ 399 1325
อังคาร 557 1984
พุธ 492 2305
พฤหัสบดี 422 1963
ศุกร์ 417 1739
เสาร์ 82 800

รายละเอียดชั่วโมง
ชั่วโมง ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
00:00 - 01:00 76 118
01:00 - 02:00 126 283
02:00 - 03:00 347 789
03:00 - 04:00 370 982
04:00 - 05:00 201 926
05:00 - 06:00 160 631
06:00 - 07:00 310 1039
07:00 - 08:00 231 917
08:00 - 09:00 190 877
09:00 - 10:00 138 730
10:00 - 11:00 51 437
11:00 - 12:00 40 375
12:00 - 13:00 46 396
13:00 - 14:00 39 426
14:00 - 15:00 25 457
15:00 - 16:00 23 478
16:00 - 17:00 16 337
17:00 - 18:00 18 236
18:00 - 19:00 8 131
19:00 - 20:00 8 73
20:00 - 21:00 10 35
21:00 - 22:00 8 39
22:00 - 23:00 7 34
23:00 - 24:00 6 51

รายละเอียดการใช้ภาษา
  ID ภาษา ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
th Thai 2170 10381
en English 945 4168
x 4 36
af Afrikaans 0 7
ko Korean 0 3
de German 0 3
ja Japanese 0 2
lo Laothian 0 2
fr French 0 2
zh Chinese 0 2
uz Uzbek 0 1
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดประเทศ
  TLD ประเทศ ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
Unknown 2340 10665
com Commercial 110 128
th Thailand 3 3
net Network 1 1
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดผู้เข้าชม
วัน จำนวนเข้าชม IP โฮส ประเทศ ภาษา
2013-12-17 00:40:12 1 157.55.36.52 msnbot-157-55-36-52.search.msn.com Commercial
2014-01-04 21:32:31 1 157.55.35.44 msnbot-157-55-35-44.search.msn.com Commercial
2014-02-04 21:22:48 3 157.55.33.23 msnbot-157-55-33-23.search.msn.com Commercial
2014-02-04 21:23:24 1 157.55.33.102 msnbot-157-55-33-102.search.msn.com Commercial
2014-02-16 17:00:10 1 157.55.33.102 msnbot-157-55-33-102.search.msn.com Commercial
2014-03-04 02:00:11 4 65.55.24.218 msnbot-65-55-24-218.search.msn.com Commercial
2014-03-14 17:34:58 2 157.55.33.19 msnbot-157-55-33-19.search.msn.com Commercial
2014-03-24 23:01:20 2 157.55.32.54 msnbot-157-55-32-54.search.msn.com Commercial
2014-03-25 00:02:12 2 157.55.32.54 msnbot-157-55-32-54.search.msn.com Commercial
2014-05-13 01:57:47 1 65.55.215.75 msnbot-65-55-215-75.search.msn.com Commercial
2014-05-16 20:47:19 1 199.30.20.31 msnbot-199-30-20-31.search.msn.com Commercial
2014-05-19 12:04:16 1 10.5.0.69 Unknown
2014-05-26 15:54:31 1 10.3.9.56 Unknown th: Thai
2014-06-03 17:19:22 1 131.253.24.13 msnbot-131-253-24-13.search.msn.com Commercial
2014-06-06 05:55:29 1 157.55.39.168 msnbot-157-55-39-168.search.msn.com Commercial
2014-06-25 00:40:08 1 65.55.215.46 msnbot-65-55-215-46.search.msn.com Commercial
2014-07-16 01:34:49 1 157.55.39.5 msnbot-157-55-39-5.search.msn.com Commercial
2014-08-23 09:15:31 1 157.55.39.155 msnbot-157-55-39-155.search.msn.com Commercial
2014-08-24 11:13:41 1 157.55.39.137 msnbot-157-55-39-137.search.msn.com Commercial
2014-08-25 11:32:49 1 157.55.39.137 msnbot-157-55-39-137.search.msn.com Commercial
2014-08-26 13:50:28 1 199.30.20.14 msnbot-199-30-20-14.search.msn.com Commercial
2014-10-15 04:09:55 1 199.30.20.5 msnbot-199-30-20-5.search.msn.com Commercial
2014-10-26 21:19:50 1 157.55.39.49 msnbot-157-55-39-49.search.msn.com Commercial
2014-11-12 13:13:47 1 207.46.13.9 msnbot-207-46-13-9.search.msn.com Commercial
2014-11-17 18:59:08 1 207.46.13.63 msnbot-207-46-13-63.search.msn.com Commercial
2015-01-18 04:56:09 1 157.55.39.80 msnbot-157-55-39-80.search.msn.com Commercial
2015-02-02 06:53:22 1 207.46.13.15 msnbot-207-46-13-15.search.msn.com Commercial
2015-02-08 13:55:43 1 207.46.13.90 msnbot-207-46-13-90.search.msn.com Commercial
2015-05-01 09:00:58 1 157.55.39.133 msnbot-157-55-39-133.search.msn.com Commercial
2015-05-01 11:14:20 2 157.55.39.125 msnbot-157-55-39-125.search.msn.com Commercial
2015-05-10 21:35:33 1 207.46.13.6 msnbot-207-46-13-6.search.msn.com Commercial
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดโดเมนอ้างอิง
โดเมนอ้างอิง ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดเว็บไซด์อ้างอิง
เว็บไซด์อ้างอิง ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดโดเมนภายใน
โดเมนภายใน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
tmm.rmutl.ac.th 2080 8857
www.tmm.rmutl.ac.th 220 1690
tmm 10 14
www.rmutl.ac.th 1 1
10.0.1.140 0 2
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดหน้าเพจภายใน
หน้าเพจภายใน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
http://tmm.rmutl.ac.th/ 2028 8063
http://www.tmm.rmutl.ac.th/ 219 1542
http://tmm.rmutl.ac.th/stat.html 43 388
http://tmm/ 10 14
http://tmm.rmutl.ac.th/index.html 7 395
http://tmm.rmutl.ac.th 2 11
http://www.tmm.rmutl.ac.th/stat.html 1 32
http://www.rmutl.ac.th/home/ 1 1
http://www.tmm.rmutl.ac.th/index.html 0 106
http://www.tmm.rmutl.ac.th 0 10
http://10.0.1.140/ 0 2
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดพรอกซี่
พรอกซี่ รายละเอียด ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
10.0.1.150 CN-5000 177 5570
อื่นๆ.... >>