แสดงสถิติการใช้งาน
รายงานประจำวัน: 2014-04-17 21:04:37
ชื่อ: counter_tmm
หัวเรื่อง: tellmemore_rmutl
แอดเดรส: http://tmm.rmutl.ac.th

รายละเอียดปี
ปี ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
2012 2330 10652
2013 94 106
2014 8 16
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดเดือน
เดือน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
มีนาคม 2013 5 5
เมษายน 2013 9 9
พฤษภาคม 2013 20 20
มิถุนายน 2013 10 11
กรกฏาคม 2013 3 4
สิงหาคม 2013 8 10
กันยายน 2013 10 14
ตุลาคม 2013 7 7
พฤศจิกายน 2013 7 8
ธันวาคม 2013 3 3
มกราคม 2014 1 1
กุมภาพันธ์ 2014 3 5
มีนาคม 2014 4 10
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดวัน
วัน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
7 กันยายน 2013 1 1
10 กันยายน 2013 1 2
11 กันยายน 2013 1 2
19 กันยายน 2013 1 1
20 กันยายน 2013 1 2
21 กันยายน 2013 1 2
23 กันยายน 2013 1 1
24 กันยายน 2013 1 1
5 ตุลาคม 2013 1 1
7 ตุลาคม 2013 2 2
8 ตุลาคม 2013 1 1
17 ตุลาคม 2013 1 1
20 ตุลาคม 2013 1 1
23 ตุลาคม 2013 1 1
2 พฤศจิกายน 2013 1 1
4 พฤศจิกายน 2013 1 1
13 พฤศจิกายน 2013 2 3
14 พฤศจิกายน 2013 1 1
21 พฤศจิกายน 2013 1 1
22 พฤศจิกายน 2013 1 1
3 ธันวาคม 2013 1 1
16 ธันวาคม 2013 1 1
17 ธันวาคม 2013 1 1
4 มกราคม 2014 1 1
4 กุมภาพันธ์ 2014 2 4
16 กุมภาพันธ์ 2014 1 1
4 มีนาคม 2014 1 4
14 มีนาคม 2014 1 2
24 มีนาคม 2014 1 2
25 มีนาคม 2014 1 2
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดสัปดาห์
สัปดาห์ ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
อาทิตย์ 80 676
จันทร์ 394 1320
อังคาร 554 1981
พุธ 488 2301
พฤหัสบดี 422 1963
ศุกร์ 413 1734
เสาร์ 81 799

รายละเอียดชั่วโมง
ชั่วโมง ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
00:00 - 01:00 75 117
01:00 - 02:00 124 281
02:00 - 03:00 347 789
03:00 - 04:00 370 982
04:00 - 05:00 199 924
05:00 - 06:00 159 630
06:00 - 07:00 309 1038
07:00 - 08:00 231 917
08:00 - 09:00 190 877
09:00 - 10:00 136 728
10:00 - 11:00 51 437
11:00 - 12:00 37 372
12:00 - 13:00 45 395
13:00 - 14:00 36 423
14:00 - 15:00 25 457
15:00 - 16:00 22 477
16:00 - 17:00 16 337
17:00 - 18:00 17 235
18:00 - 19:00 7 129
19:00 - 20:00 8 73
20:00 - 21:00 9 34
21:00 - 22:00 6 37
22:00 - 23:00 7 34
23:00 - 24:00 6 51

รายละเอียดการใช้ภาษา
  ID ภาษา ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
th Thai 2169 10380
en English 945 4168
x 4 36
af Afrikaans 0 7
ko Korean 0 3
de German 0 3
ja Japanese 0 2
lo Laothian 0 2
fr French 0 2
zh Chinese 0 2
uz Uzbek 0 1
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดประเทศ
  TLD ประเทศ ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
Unknown 2338 10663
com Commercial 90 107
th Thailand 3 3
net Network 1 1
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดผู้เข้าชม
วัน จำนวนเข้าชม IP โฮส ประเทศ ภาษา
2013-09-11 18:16:28 2 199.30.16.15 msnbot-199-30-16-15.search.msn.com Commercial
2013-09-19 08:26:21 1 199.30.16.41 msnbot-199-30-16-41.search.msn.com Commercial
2013-09-20 09:57:01 2 157.56.93.153 msnbot-157-56-93-153.search.msn.com Commercial
2013-09-21 13:05:04 2 65.55.24.245 msnbot-65-55-24-245.search.msn.com Commercial
2013-09-23 18:11:18 1 199.30.20.7 msnbot-199-30-20-7.search.msn.com Commercial
2013-09-24 01:33:59 1 199.30.20.60 msnbot-199-30-20-60.search.msn.com Commercial
2013-10-05 16:26:02 1 131.253.24.8 msnbot-131-253-24-8.search.msn.com Commercial
2013-10-07 01:12:54 1 66.249.77.13 crawl-66-249-77-13.googlebot.com Commercial
2013-10-07 13:45:06 1 157.55.35.98 msnbot-157-55-35-98.search.msn.com Commercial
2013-10-08 20:45:20 1 65.55.215.62 msnbot-65-55-215-62.search.msn.com Commercial
2013-10-17 02:07:16 1 65.55.215.49 msnbot-65-55-215-49.search.msn.com Commercial
2013-10-20 22:48:08 1 199.30.20.60 msnbot-199-30-20-60.search.msn.com Commercial
2013-10-23 00:21:57 1 199.30.16.3 msnbot-199-30-16-3.search.msn.com Commercial
2013-11-02 20:45:42 1 199.30.24.140 msnbot-199-30-24-140.search.msn.com Commercial
2013-11-04 20:12:53 1 66.249.77.41 crawl-66-249-77-41.googlebot.com Commercial
2013-11-13 14:08:07 2 199.30.25.101 msnbot-199-30-25-101.search.msn.com Commercial
2013-11-13 19:35:40 1 65.55.215.33 msnbot-65-55-215-33.search.msn.com Commercial
2013-11-14 11:20:46 1 65.55.215.33 msnbot-65-55-215-33.search.msn.com Commercial
2013-11-21 16:20:34 1 199.30.20.11 msnbot-199-30-20-11.search.msn.com Commercial
2013-11-22 07:41:18 1 199.30.20.11 msnbot-199-30-20-11.search.msn.com Commercial
2013-12-03 21:19:33 1 65.55.213.41 msnbot-65-55-213-41.search.msn.com Commercial en-us: English
2013-12-16 23:12:52 1 157.55.33.30 msnbot-157-55-33-30.search.msn.com Commercial
2013-12-17 00:40:12 1 157.55.36.52 msnbot-157-55-36-52.search.msn.com Commercial
2014-01-04 21:32:31 1 157.55.35.44 msnbot-157-55-35-44.search.msn.com Commercial
2014-02-04 21:22:48 3 157.55.33.23 msnbot-157-55-33-23.search.msn.com Commercial
2014-02-04 21:23:24 1 157.55.33.102 msnbot-157-55-33-102.search.msn.com Commercial
2014-02-16 17:00:10 1 157.55.33.102 msnbot-157-55-33-102.search.msn.com Commercial
2014-03-04 02:00:11 4 65.55.24.218 msnbot-65-55-24-218.search.msn.com Commercial
2014-03-14 17:34:58 2 157.55.33.19 msnbot-157-55-33-19.search.msn.com Commercial
2014-03-24 23:01:20 2 157.55.32.54 msnbot-157-55-32-54.search.msn.com Commercial
2014-03-25 00:02:12 2 157.55.32.54 msnbot-157-55-32-54.search.msn.com Commercial
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดโดเมนอ้างอิง
โดเมนอ้างอิง ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดเว็บไซด์อ้างอิง
เว็บไซด์อ้างอิง ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดโดเมนภายใน
โดเมนภายใน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
tmm.rmutl.ac.th 2080 8857
www.tmm.rmutl.ac.th 219 1689
tmm 10 14
www.rmutl.ac.th 1 1
10.0.1.140 0 2
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดหน้าเพจภายใน
หน้าเพจภายใน ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
http://tmm.rmutl.ac.th/ 2028 8063
http://www.tmm.rmutl.ac.th/ 219 1542
http://tmm.rmutl.ac.th/stat.html 43 388
http://tmm/ 10 14
http://tmm.rmutl.ac.th/index.html 7 395
http://tmm.rmutl.ac.th 2 11
http://www.rmutl.ac.th/home/ 1 1
http://www.tmm.rmutl.ac.th/index.html 0 106
http://www.tmm.rmutl.ac.th/stat.html 0 31
http://www.tmm.rmutl.ac.th 0 10
http://10.0.1.140/ 0 2
อื่นๆ.... >>

รายละเอียดพรอกซี่
พรอกซี่ รายละเอียด ผู้เยี่ยมชม รวมทั้งหมด
10.0.1.150 CN-5000 177 5570
อื่นๆ.... >>